Trámites ante a administración

  • Reclamacións ante calquera Administración pública.
  • Catastro (declaración de alta e de cambios de titularidade, subsanacións de discrepancias, recursos,…)
  • Confederación Hidrográfica e Augas de Galicia (solicitudes para concesión de augas, autorizacións, recursos,…)
  • Tramitación de subvencións e axudas en materia forestal, agraria e gandeira.
  • Concentracións parcelarias.
  • Expropiacións.
Galego