Topografía e sistemas de información xeográfica

Medición e partición de fincas.

Desenvolvemento e diseño de S.I.X.

Galego