Territorio e medio ambiente

  • Proxectos de áreas de lecer, rutas de sendeirismo e espazos verdes.
  • Plans de xestión de espazos naturais protexidos.
  • Estudos de impacto ambiental.
Galego