Responsabilidade social

  1. Socios de FSC® España.

 

  1. Acollemento de alumnos e recen titulados en prácticas.

Dende Tenzas participamos en diversos programas de prácticas de estudantes e de becas para profesionais e recen licenciados.

Na nosa empresa acollemos dende o ano 2011 a titulados recentes en Enxeñería de Montes e Enxeñería Técnico Forestal a través de bolsas de prácticas convocadas pola Consellería de Medio rural e de bolsas xestionadas pola Fundación Universidade-Empresa (FEUGA).

Téñense ademais asinados Convenios específicos para o desenvolvemento da formación en centros de traballo de alumnos de ciclos formativos de grado medio e superior, co Instituto de Educación Secundaria “San Rosendo” de Mondoñedo e co I.E.S.  de Arzúa.

 

  1. Estadías formativas para profesores de Formación Profesional
Galego