Asesoramiento legal

  • Xestión de comunidades de montes veciñais(redacción de actas, fiscalidade, axudas, contratos,…)
  • Redacción e rescisión de contratos de compravenda, arrendamentos, dereitos de superficie,…
  • Organización, posta en marcha e apoio na xestión de SOFOR.
  • Rescisión de convenios e consorcios forestais.
  • Fiscalidade de montes.
Galego